Слово HACKY в англо-азербайджанском словаре.

adj tez-tez və quru (öskürək)

← HACK-WORK

n maraqsız / cansıxıcı iş

HAD →

to have felinin pt və pp formaları