Слово QUADRANGULAR в англо-азербайджанском словаре.

adj dördbucaqlı, çargül

← QUADRANGLE

n 1. dördbucaq; 2. dördbucaqlı həyət; 3.

QUADRANT →

n 1. riyaz. kvadrant, dairənin dörddə bir hissəsi; 2.