Слово QUAFFER в англо-азербайджанском словаре.

n əyyaş, içki düşkünü

← QUAFF

quaff1 n bir nəfəsə / uduma içmə; to drink off one’s glass at a single ~ qədəhini bir uduma içmək quaff2 v bir nəfəsə / uduma içmək, iri qurtumla içmək; qədəhi dibinə qədər içmək (həm. ~ off / out / up); to ~ oneself into insensibility huşunu itirənə qədər içmək

QUAGGA →

n zool.