Слово QUAGGA в англо-азербайджанском словаре.

n zool. kvaqa, zebr

← QUAFFER

n əyyaş, içki düşkünü

QUAGGY →

adj 1. bataqlıq, batlaq; 2. bataqlıq sahədən axan (su); 3.