Слово QUAGGY в англо-азербайджанском словаре.

adj
1. bataqlıq, batlaq;
2. bataqlıq sahədən axan (su);
3. süst, ölüvay, ləng (adam)

← QUAGGA

n zool.

QUAGMİRE →

n 1. bataqlıq; 2.