Слово QUAGMİRE в англо-азербайджанском словаре.

n
1. bataqlıq;
2. çətin vəziyyət

← QUAGGY

adj 1. bataqlıq, batlaq; 2. bataqlıq sahədən axan (su); 3.

QUAİ D’ORSAY →

Quai d’Orsay n 1. Fransa Xarici İşlər Nazirliyi; 2.