Слово ABDULHƏMİD в этимологическом словаре азербайджанcкого языка.

Ərəbcə “tərifə layiq olanın (Allahın) qulu” deməkdir. “Abdul” qula de­yir­­lər, həmd isə Əhməd, Məhəmməd kimi sözlərlə qohumdur, “tərifəlaiq” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

← ABDULƏZİM

Ərəbcə “Allahın (əzimin, böyük olanın) qulu” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

ABDULXALİQ →

Ərəbcə “xaliqin (xəlq edənin, yaradanın, Allahın) qulu” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti