Слово ABI в этимологическом словаре азербайджанcкого языка.

Fars sözüdür, ab “su”dur, şəkilçisi (farsca -i şəkilçısi: ab -i) ondan sifət əmələ gətirib: “su rəngində olan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

← ABHƏYAT

“Dirilik (həyat) suyu” deməkdir. Ab farscadır, həyat isə ərəbcə. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ABIR →

(Əsli: abru) fars mənşəlidir, ab “su” deməkdir, ru isə “üz”; və onun 2 yozumu ola bilər: 1. “Üzünün