Слово ABİOTİK в этимологическом словаре азербайджанcкого языка.

yun. a – inkar şəkilçisi + yun. bios – həyat

← ABİDƏ

Ərəbcədir, əbədi sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

ABİSSAL →

yun. abyssos – dibsiz