Слово ABİSSAL в этимологическом словаре азербайджанcкого языка.

yun. abyssos dibsiz

← ABİOTİK

yun. a – inkar şəkilçisi + yun. bios – həyat

ABQORA →

Fars mənşəlidir, ab “su”, qora isə “kal üzüm” deməkdir (kal “üzüm suyu”, yəni “turş şirə” anlamını v