Слово ABQORA в этимологическом словаре азербайджанcкого языка.

Fars mənşəlidir, ab “su”, qora isə “kal üzüm” deməkdir (kal “üzüm suyu”, yəni “turş şirə” anlamını verir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

← ABİSSAL

yun. abyssos – dibsiz

ABLYASİYA →

lat. ablatio – dağılma, azalma