Слово ABORİGEN в этимологическом словаре азербайджанcкого языка.

Latın sözüdür, “qədimdən sakin olan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

← ABLYASİYA

lat. ablatio – dağılma, azalma

ABRAZİYA →

lat. abrasio – qaşıyaraq təmizləmə