Слово ABRAZİYA в этимологическом словаре азербайджанcкого языка.

lat. abrasio – qaşıyaraq təmizləmə

← ABORİGEN

Latın sözüdür, “qədimdən sakin olan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

ABUTEL →

Ərəbcə tel (qızıl), farsca ab (su) sözlərindən əmələ gəlib, “parlaq” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əh