Слово DULĞU в этимологическом словаре азербайджанcкого языка.

Araba təkərinin topunda deşik olur və ox ora geydirilir. Buna dölək (yəqin ki: dəlik) deyiblər. Dulğu – “oxun topu sürtüb xarab etməməsi üçün topa gey­dirilən xüsusi bir dəmir halqası”dır. Mənbələrdə dulğu feil kimi verilib və rus dilində “крутить” şəklində tərcümə edilib. Dolamaq feili ilə bağlıdır, “fırlanan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

← DUL

Qədim mənbələrdə dölək sözü var, “boşluq” anlamını əks etdirib. Ehtimal ki, dul və dölək qohum sözlə

DUMAN →

“Hər tərəfi örtən” mənasında tomo sözü olub. Tumurcuq (üstü örtülü və yumru olan), duman, hətta tuma