Слово GÜBRƏ в этимологическом словаре азербайджанcкого языка.

Alınma sözdür. Bizdə onun yerinə puş/püş (навоз) kəlməsi işlədilib (dia­lektlərdə indi də var). Puş təbii gübrədir, kimyəvi yolla alınmır. Xalq arasında peşoy (paşoy) sözü mövcuddur, püşlə eyni kökə malikdir. Deməli, püş məhz “навоз” deməkdir. Dozanqurdu da “püşqurdu” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

← GUŞƏNİŞİN

Farscadır, guşə “bucaq” (künc), nişin isə “oturan” deməkdir (bir küncə çəkilib oturan). (Bəşir Əhməd

GÜCƏNMƏK →

Kökü gücdür, -ə şəkilçisi onu feilə çevirib, -n şəkilçisi isə qayıdış növü əmələ gətirib. İndi gücə