Слово SAĞDIŞ в этимологическом словаре азербайджанcкого языка.

Dilimizdə bəyin sağında oturan dostuna sağdış, solundakına isə soldış deyirlər. Sağ və sol məlumdur; dış isə “kənar”, “çöl” mənalarını verən sözdür (İç Oğuz, Dış Oğuz ifadələrini xatırlayın). Başınadolanmaq ifadəsindəki baş sözü də daş (dış) sözünün təhrif olunmuş formasıdır. Başqa qoşması da daş (dış) sözü ilə bağlıdır. (Əhməddən başqa “Əhməd kənar olmaq şərti ilə” deməkdir). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

← SAĞANAQ

1. Bu əşyaya çəmbər (alınma sözdür) də deyilir. Koma (alaçıq) çubuq­la­rının başını əyərək bir-birin

SAĞINC →

Sevinc qəlibi üzrə əmələ gəlib, onun sinonimidir. İndi sağ feili müstəqil işlədilmir. (Bəşir Əhmədov