Слово ÜZ VURMAQ в этимологическом словаре азербайджанcкого языка.

“Mən ölüm”, “acizanə xahiş” mənalarını əks etdirir. Xahiş zamanı adam əlini üzünə vuraraq, “bu mən ölüm” deyir. Üz vurmaq bununla bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

← ÜZ VERMƏK

“Üz verəndə astar da istəyir” deyirik. Buradakı üz sözü üst sözü ilə qo­humdur: “üstünü verəndə altı

ÜZEYİR →

Ərəbcə “yardım” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)