Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «ÇÖ» – 50
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
ÇA ÇE ÇƏ ÇI Çİ ÇO ÇÖ ÇU ÇÜ
 

ÇÖDÜKOTU

is. bot. Yarpaqları xörəyə işlədilən, daşlıq yerlərdə bitən yabanı ot bitkisi.

ÇÖHRƏ

is. Üz, surət, sima. Bu qadının çöhrəsində bir məyusluq görünürdü.
ətraflı

ÇÖKDÜRMƏ

“Çökdürmək”dən f.is.

ÇÖKDÜRMƏK

f. 1. Çökməsinə səbəb və ya vasitə olmaq.
ətraflı

ÇÖKDÜRÜCÜ

sif. xüs. Çökdürən, çökməsinə kömək edən. Çökdürücü maddə.

ÇÖKƏ₁

is. bot. Ürəkşəkilli yarpaqları və ətirli sarı çiçəkləri olan ağac.
ətraflı

ÇÖKƏ₂, ÇÖKƏBALIĞI

is. zool. Nərə balıqları ailəsindən qiymətli ov balığı.

ÇÖKƏK

is. Yer səthində batıq yer, kiçik çala; oyuq.
ətraflı

ÇÖKƏKLİK

is. Çökək yer, çala yer; oyuq, çala. Şırımlar açılarkən bəzi cərgələrdə çökəklik əmələ gəlir. (Qəzetlərdən).

ÇÖKƏLİK

is. Çoxlu çökə ağacları bitən yer.

ÇÖKƏLMƏ

“Çökəlmək”dən f.is.

ÇÖKƏLMƏK

f. Çökək əmələ gəlmək, içəri batmaq. [Sila] gülərkən ovurdları çökəlir, bu vaxt gözə çox şirin görünürdü.
ətraflı

ÇÖKMƏ

“Çökmək”dən f.is. // is. Çökmüş, aşağa batmış yer; çala.
ətraflı

ÇÖKMƏK

f. 1. Durduğu yerdən aşağı enmək, çuxura düşmək.
ətraflı

ÇÖKÜK

sif. Çökəyə düşmüş, çökmüş, içəri batmış, çuxurlaşmış.
ətraflı

ÇÖKÜKLÜK

is. Çökük şeyin halı; çökük olma, içəriyə batma.

ÇÖKÜNTÜ

is. Mayenin dibinə çökən şeylər; torta. Çaxırın çöküntüsü. Ərimiş yağın çöküntüsü.

ÇÖL

is. 1. Qumluq, susuz düzənlik; səhra, bozqır, biyaban.
ətraflı

ÇÖL-BAYIR

is. dan. Evdən dışarıda hər bir yer, ətraf yer.
ətraflı

ÇÖLBUĞDASI

is. bot. Yabanı halda bitən cır buğda növü.