Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «Çİ» – 154
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
ÇA ÇE ÇƏ ÇI Çİ ÇO ÇÖ ÇU ÇÜ
 

ÇİBAN

is. tib. Dərinin tük kisəciyinin və piy vəzisinin irinli iltihabı.

ÇİBİN

is. Milçək. Quş dənə yığılar, çibin şirəyə. (Ata. sözü).

ÇİÇƏ

sif. Saf, təmiz, qəşəng (uşaq dilində).

ÇİÇƏK₁

is. 1. bot. Çılpaqtoxumlu və örtülütoxumlu bitkilərin ləçək tacından və erkəkciklə dişicikdən ibarət çoxalma orqanı.
ətraflı

ÇİÇƏK₂

is. tib. Dəridə və selikli qişalarda qabarcıqlı səpgi və titrətmə-qızdırma şəklində təzahür edən ağır keçici xəstəlik.
ətraflı

ÇİÇƏKAÇMA

is. bot. Çiçəklənmə. Ağacların çiçəkaçma dövrü.

ÇİÇƏKAYAQCIĞI

is. bot. Budağın çiçək olan hissəsi.

ÇİÇƏKÇİ

is. Çiçək yetişdirməklə məşğul olan adam, çiçəkçilik mütəxəssisi; gülçü.

ÇİÇƏKÇİLİK

is. Bağçılığın bir sahəsi kimi çiçək, bəzək bitkiləri becərib yetişdirmə işi.
ətraflı

ÇİÇƏKDAN

bax güldan.

ÇİÇƏKDÖYMƏ

is. Çiçəyə qarşı peyvənd etmə (b a x çiçək2).

ÇİÇƏKKORLUĞU

bax daltonizm.

ÇİÇƏKLƏMƏ

“Çiçəkləmək”dən f.is.

ÇİÇƏKLƏMƏK

f. Çiçək açmaq, çiçəklənmək. Ağaclar çiçəkləmişdi.
ətraflı

ÇİÇƏKLƏNDİRMƏ

“Çiçəkləndirmək”- dən f.is.

ÇİÇƏKLƏNDİRMƏK

f. 1. Bir yerdə çiçək əkib becərmək. Bağçanı çiçəkləndirmək.
ətraflı

ÇİÇƏKLƏNMƏ

“Çiçəklənmək”dən f.is.

ÇİÇƏKLƏNMƏK

f. 1. Çiçək açmaq, gül açmaq, çiçəkləmək.
ətraflı

ÇİÇƏKLİ

sif. Çiçək açmış, gül açmış: çiçəklənmiş.
ətraflı

ÇİÇƏKLİK

is. Çiçək əkilmiş yer, çoxlu çiçək bitən lək, bağça.
ətraflı