Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «ÇƏ» – 197
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
ÇA ÇE ÇƏ ÇI Çİ ÇO ÇÖ ÇU ÇÜ
 

ÇƏHRAYI

sif. Açıq-qırmızı, qızılgül rəngli. Çəhrayı parça.
ətraflı

ÇƏHRAYILAŞDIRMA

“Çəhrayılaşdırmaq” dan f.is.

ÇƏHRAYILAŞDIRMAQ

f. Çəhrayı rəngi vermək, açıq-qırmızı rəngdə etmək.

ÇƏHRAYILAŞMA

“Çəhrayılaşmaq”dan f.is.

ÇƏHRAYILAŞMAQ

f. Çəhrayı olmaq, açıq-qırmızı olmaq.

ÇƏHRAYILIQ

is. Çəhrayı rəngdə olan şeyin halı. [Güllünün] yanaqlarında .
ətraflı

ÇƏHRAYISİFƏT(Lİ)

sif. Üzü, çöhrəsi çəhrayı olan. Çəhrayısifət, ucaboy qızın üzü əvvəlcə qıpqırmızı, bir an belə keçməmiş isə xal-xal oldu. M.Hüseyn.

ÇƏK-ÇEVİR

is. dan. Mübahisə, danışıq. Qərəz, uzun çək-çevirdən sonra Alı kişi bu ustanı da razı elədi.
ətraflı

ÇƏKDİRMƏ

“Çəkdirmək”dən f.is.

ÇƏKDİRMƏK

1. “Çəkmək”dən icb. Düyünü tərəzidə çəkdirmək.
ətraflı

ÇƏKƏLƏK

is. Yüngül ev ayaqqabısı, şapşap. ..[Lətifə] rəngbərəng parçadan tikilmiş ev çəkələyində səssiz addımlarla otağında gəzinir.
ətraflı

ÇƏKİ₁

is. 1. Bir şeyin tərəzidə çəkilməklə müəyyənləşdirilən ağırlığı; vəzn.
ətraflı

ÇƏKİ₂

is. Parça, dəri və s. üzərində rəngbərəng saplarla işlənmiş bəzək: naxış; tikmə.
ətraflı

ÇƏKİ₃

bax çəkibalığı. Çıxardıq dənizə alaqaranlıq; Xəşəmin, çəkinin olmazdı sayı. N.Xəzri.

ÇƏKİBALIĞI

is. zool. Bədəni yoğun, quyruq hissəsi nazik, uzun, pullu balıq: çəki.

ÇƏKİC

is. 1. Mıx vurmaq, metal döymək və b. bu kimi işlərdə işlədilən metal və ya taxta dəstəyə keçirilmiş müxtəlif formalı metal alət; toxmaq.
ətraflı

ÇƏKİCLİ

sif. 1. Əlində çəkic olan, çəkiclə işləyən.
ətraflı

ÇƏKİK

sif. Bir yana doğru çəkilmiş, dartılmış kimi olan.
ətraflı

ÇƏKİL

is. 1. bot. Əsasən yarpağı baramaqurduna yedirilmək üçün əkilən tut ağacı növü.
ətraflı

ÇƏKİLİ

sif. Üzərində çəkisi olan; tikməli (bax çəki2).
ətraflı