Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «Ç» – 1096
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
ÇA ÇE ÇƏ ÇI Çİ ÇO ÇÖ ÇU ÇÜ
 

ÇAXICI

is. Çaxma (2-ci mənada) ustası.

ÇAXIR

is. Şərab. Calal başını kənara çəkib üzünü turşudur: – Vallah, dadaş, genə çaxır içmisən.
ətraflı

ÇAXIRÇI

is. Çaxır (və b. içkilər) satılan dükan. Əvəzində buların çayçı, çaxırçı dükanı; Gecə-gündüz doludur cümlə müsəlman, mənə nə? M.
ətraflı

ÇAXIRÇILIQ

is. Şərabçılıq.

ÇAXIRSATAN

is. Çaxır (və s. içkilər) satmaqla məşğul olan adam.

ÇAXIŞ

is. Çaxmaq işi, çaxma. O, göylərin şimşəyi; Yerlərin üsyanıdır; İldırım çaxışıdır. B.Vahabzadə.

ÇAXMA

1. “Çaxmaq2”dan f.is. 2. xüs. Müxtəlif metal lövhələri vurub qabartmaqla hazırlanan naxışlı bəzək əşyası; çekanka.

ÇAXMAQ₁

is. 1. Odlu silahlarda zərb mexanizminin hissəsi; yay.
ətraflı

ÇAXMAQ₂

f. 1. Atəş açmaq üçün tüfəngin, tapançanın çaxmağını çəkib buraxmaq; atəş açmaq; güllə ilə vurmaq.
ətraflı

ÇAXMAQDAŞI

is. Keçmişdə: od almaq (qığılcım çıxarmaq) üçün çaxmağın vurulduğu xüsusi daş parçası.
ətraflı

ÇAXMAQ-QOV

top. Keçmişdə: od almaq (qığılcım çıxarmaq) üçün işlədilən çaxmaq və qov.
ətraflı

ÇAXMAQLI

sif. Çaxmağı olan. _ Çaxmaqlı tüfəng (tapança) – keçmişdə: çaxmaqdaşı və çaxmaq vasitəsilə alışdırılan primitiv tüfəng (tapança).
ətraflı

ÇAXNAŞDIRMA

“Çaxnaşdırmaq”dan f.is.

ÇAXNAŞDIRMAQ

f. Aranı qarışdırmaq, qarışıqlıq salmaq, bir-birinə vurdurmaq, çaxnaşma (çaxnaşıq) salmaq.
ətraflı

ÇAXNAŞIQ

bax çaxnaşma 2-ci mənada. _ Çaxnaşıq düşmək – b a x çaxnaşma düşmək (“çaxnaşma”da).
ətraflı

ÇAXNAŞMA

1. “Çaxnaşmaq”dan f.is. 2. Qarışıqlıq, həyəcan, təlaş, vahimə, vəlvələ.
ətraflı

ÇAXNAŞMAQ

f. Asayiş, əmin-amanlıq pozulmaq, hamı bir-birinə dəymək, qarışıqlıq düşmək, çaxnaşma düşmək.
ətraflı

ÇAQ-ÇAQ

is. Keçmişdə: evlərin həyət qapısında qapını döymək üçün dəmir toxmaqcıq.
ətraflı

ÇAQ-ÇUQ

təql. Çaqqaçaq, çaqqıltı, çaqçaq səsi. Xozeyin dinməz-söyləməz çötkəni götürüb, çaq-çuq hesab elədi.
ətraflı

ÇAQIL

is. Çınqıl, çaydaşı. Toplandı bir yerə çaqıl, kirəc, su. M.Müşfiq.