Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «ÇO» – 151
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
ÇA ÇE ÇƏ ÇI Çİ ÇO ÇÖ ÇU ÇÜ
 

ÇOBAN

is. [fars.] Qoyun-keçi sürüsünü otaran adam.
ətraflı

ÇOBANALDADAN

is. zool. Uçarkən teztez yerə qonan bozrəngli, uzunquyruqlu quş; çobanquşu.

ÇOBANAŞI

is. Azərbaycanın müxtəlif yerlərində müxtəlif şəkildə suda və ya süddə bişirilən aş.
ətraflı

ÇOBANBAYATI(SI)

is. mus. Tütəkdə çalınan xalq havalarından birinin adı.
ətraflı

ÇOBANBOZARTMASI

is. Ətdən bişirilən bozartma növü.

ÇOBANÇİÇƏYİ

is. bot. Hündürlüyü bir metrə qədər olan çoxillik ot bitkisi.

ÇOBAN-ÇOLUQ

top. Keçmişdə: yuxarı təbəqədən olanların aşağı təbəqəyə mənsub olanlara verdikləri təhqiramiz ad.
ətraflı

ÇOBANƏPPƏYİ

is. bot. Yabanı halda bitən, kəklikotuna oxşar yeyilən ot bitkisi.

ÇOBANI

is. Əldə çomaqla oynanılan cəld rəqs; çobanlar rəqsi.
ətraflı

ÇOBANİTİ

is. Sürünü qorumaq üçün saxlanılan iri, güclü it cinsi.
ətraflı

ÇOBANQUŞU

bax çobanaldadan. Üç addımlıqdan vəhşi bir çobanquşu qalxdı. H.Nəzərli.

ÇOBANLIQ

is. Çobanın işi, peşəsi. Səksən yaşına kimi dağda-aranda çobanlıq eləyib, ağlı-qaralı buludlarla qol-boyun yatan .
ətraflı

ÇOBANTOXMAĞI

is. bot. Çoxlu saçaqlı kökləri olan çoxillik ot bitkisi.
ətraflı

ÇOBANTOPPUZU

is. bot. Əsasən yabanı halda bitən, bəzən də yem bitkisi kimi əkilib-becərilən çoxillik ot bitkisi.
ətraflı

ÇOBANTÜTƏYİ

is. mus. Tütəyin ən sadə növü. [Fəsli oğlan:] .
ətraflı

ÇOBANULDUZU

is. Venera (Zöhrə) planetinin xalq arasında işlənən adı.
ətraflı

ÇOBANYASTIĞI

is. bot. Mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsindən xırda sarı çiçəklər açan birillik ot bitkisi.
ətraflı

ÇOCUQ

is. Uşaq. Ey dərbədər gəzib ürəyi qan olan çocuq! Bir loğma nan üçün gözü giryan olan çocuq! M.
ətraflı

ÇOCUQLUQ

is. Uşaqlıq. [Sitarənin] zahir və batinində çocuqluq əsərləri məhv olub gedirdi.
ətraflı

ÇODAR

is. Keçmişdə: mal-qara alveri ilə məşğul olan adam.
ətraflı