Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «Ö» – 320

ÖLÇÜYƏGƏLMƏZLİK

is. Heç bir ölçü ilə ölçülə bilməmə; son dərəcə çoxluq, böyüklük, irilik, ölçülməzlik.

ÖLDÜ-QALDI

is. Başına gələn hadisə; tale, aqibət. [Hacı Murad:] .
ətraflı

ÖLDÜRMƏ

“Öldürmək”dən f.is.

ÖLDÜRMƏK

f. 1. Cismən məhv etmək, həyatdan məhrum etmək, ölümünə səbəb olmaq; qətl etmək.
ətraflı

ÖLDÜRTMƏ

“Öldürtmək”dən f.is.

ÖLDÜRTMƏK

icb. Öldürülməsinə səbəb və ya vasitə olmaq, başqasının əli ilə öldürmək.
ətraflı

ÖLDÜRÜCÜ

sif. 1. Ölümlə nəticələnə bilən, ya nəticələnən; məhvedici, yoxedici, həlakedici.
ətraflı

ÖLDÜRÜLMƏ

“Öldürülmək”dən f.is.

ÖLDÜRÜLMƏK

məch. Cismən məhv edilmək, yox edilmək, aradan qaldırılmaq, qətl edilmək.

ÖLƏT

is. köhn. Öldürücü xəstəlik epidemiyası. [Hacı Qara:] Heç kəs malın üzünə baxmır.
ətraflı

ÖLƏZİK

sif. məh. Alovu azalmağa, sönməyə başlamış; sönmüş, közərmiş.

ÖLƏZİMƏ

“Öləzimək”dən f.is.

ÖLƏZİMƏK

f. məh. Alovu sönməyə, közərməyə başlamaq; işarmaq, közərmək.
ətraflı

ÖLGÜN

sif. Canlılığı, təzəliyi, təravəti qalmamış; düşkün, solğun.
ətraflı

ÖLGÜNLƏŞMƏ

“Ölgünləşmək”dən f.is.

ÖLGÜNLƏŞMƏK

f. Ölgün hala gəlmək, ölgün kimi görünmək.
ətraflı

ÖLGÜNLÜK

is. 1. Ölgün şeyin halı. 2. məc. Fəaliyyətsizlik, durğunluq, həyat əsərinin olmadığı hal.
ətraflı

ÖLKƏ

is. 1. Məmləkət, diyar; yer, ərazi. İsti ölkələr.
ətraflı

ÖLKƏDAŞ

is. Bir ölkənin vətəndaşı olan adamlardan hər biri.

ÖLKƏŞÜNAS

is. Ölkəşünaslıq mütəxəssisi. Ölkəşünasların qurultayı.