Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «ÖT» – 35

ÖTƏ₁

əvəz. 1. Danışana görə əsas götürülən bir şeydən daha uzaq olan yeri, tərəfi bildirir (bəri müqabili).
ətraflı

ÖTƏ₂

sif. Üstün, artıq, ötkün. Hazırcavablıqda bacı qardaşından ötədir.
ətraflı

ÖTƏ-BƏRİ

əvəz. Müxtəlif yerlər; orabura, o tərəf-bu tərəf.
ətraflı

ÖTƏDƏKİ

sif. O yandakı, o tərəfdəki. Bu aralıq fürsətdən istifadə edən Dövlət bəy və tapançası düşmüş Qurban ötədəki otağa atılıb içəridən qapını bağlayırlar. C.Cabbarlı.

ÖTƏKİ

sif. O biri, digər, başqa. Bu kitabı yox, ötəki kitabı verin. Ötəki otaq bundan daha genişdir.

ÖTƏN

sif. 1. Keçən, bundan əvvəlki, keçmiş. Ötən gün bizə gəlmişdi.
ətraflı

ÖTƏRGİ

bax ötəri1. Bəzən də ötərgi bir həyat qəmi; Ürəkdə böyüyüb bir dastan olur.
ətraflı

ÖTƏRİ₁

sif. və zərf 1. Gözucu, tez, ani. Ötəri baxmaq.
ətraflı

ÖTƏRİ₂

dan. bax ötrü. Bir söyüşdən ötəri etmə əziyyət balama.
ətraflı

ÖTKƏM

sif. və zərf Dilli-dilavər, lovğa, dikbaş, təkəbbürlü.
ətraflı

ÖTKƏMLİK

is. Lovğalıq, dikbaşlıq, təkəbbürlük.

ÖTKÜN

sif. 1. Ötmüş, həddindən artıq yetişmiş (meyvə, taxıl haqqında).
ətraflı

ÖTKÜNLÜK

is. Ötkün şeyin halı, keyfiyyəti.

ÖTMƏ₁

“Ötmək1”dən f.is.

ÖTMƏ₂

“Ötmək2”dən f.is.

ÖTMƏK₁

f. 1. Keçmək, keçib getmək, gəlib keçmək.
ətraflı

ÖTMƏK₂

f. Oxumaq, cəh-cəh vurmaq, civildəşmək. Səhər açıldı, quşlar ötdü.
ətraflı

ÖTMÜŞ

f.sif. 1. Ötüb-keçmiş, keçib-getmiş. Ötmüş günlər (hadisələr).
ətraflı

ÖTRÜ

1. qoş. Çıxışlıq halda olan sözlərdən sonra gələrək səbəb, ya məqsəd bildirir.
ətraflı

ÖTÜB-KEÇMƏ

“Ötüb-keçmək”dən f.is.