Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «ŞÖ» – 27

ŞÖBƏ

is. [ər.] 1. Bir idarənin, təşkilatın və ya müəssisənin bölməsi, hissəsi.
ətraflı

ŞÖHRƏT

is. [ər.] 1. Zəhmət, xidmət, istedad, məharət və s.
ətraflı

ŞÖHRƏTBAZ

[ər. şöhrət və fars. ...baz] bax şöhrətpərəst.

ŞÖHRƏTBAZLIQ

bax şöhrətpərəstlik.

ŞÖHRƏTGİR

sif. [ər. şöhrət və fars. ...gir] klas. Şöhrətli, şöhrət qazanmış, şöhrəti aləmi tutan, şöhrət tapmış, namdar.
ətraflı

ŞÖHRƏTLƏNDİRİLMƏ

“Şöhrətləndirilmək” dən f.is.

ŞÖHRƏTLƏNDİRİLMƏK

məch. Hamıya tanıdılmaq, məşhurlaşdırılmaq, məşhur edilmək, şöhrəti artırılmaq.

ŞÖHRƏTLƏNDİRMƏ

“Şöhrətləndirmək”- dən f.is.

ŞÖHRƏTLƏNDİRMƏK

f. Hamıya tanıtmaq, ad qazandırmaq, məşhur etmək, məşhurlaşdırmaq.

ŞÖHRƏTLƏNMƏ

“Şöhrətlənmək”dən f.is.

ŞÖHRƏTLƏNMƏK

f. Hər yerdə, hamı tərəfindən tanınmaq, məşhur olmaq, ad qazanmaq, şöhrət qazanmaq.
ətraflı

ŞÖHRƏTLİ

sif. Məşhur, məşhur olmaq, ad-san qazanmış, şöhrət qazanmış, tanınmış, namdar.
ətraflı

ŞÖHRƏTPƏRƏST

sif. [ər. şöhrət və fars. ...pərəst] Şöhrət düşkünü; vəzifə, fəxri mövqe, ad, vəzifə və s.
ətraflı

ŞÖHRƏTPƏRƏSTLİK

is. Şöhrət düşkünlüyü, şöhrətə, adı çıxmağa, böyük vəzifə, mövqe tutmağa həddindən artıq can atma; təkəbbür, lovğalıq.
ətraflı

ŞÖK

sif. Dik. Xoşuna gəldimi Kürün kənarı? Gördünmü, gördünmü şök çinarları? O.Sarıvəlli.

ŞÖKƏ

is. Nazik çubuq dəstəsi. Yolunan yeddi yaşında bir oğlan .
ətraflı

ŞÖKLƏMƏK

f. Arxa ayaqlar üstündə oturmaq (it).

ŞÖLƏ

is. [ər.] Alov, parıltı, işıltı, şəfəq. [Xortdan:] Səhranın günbatan tərəfindən, gördüm, bir şölə asimanə bülənd olub.
ətraflı

ŞÖLƏCİK

“Şölə”dən kiç. Bir şöləcik parlayıb söndü.

ŞÖLƏLƏNDİRMƏ

“Şölələndirmək”dən f.is.