Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «ŞÜ» – 89

ŞÜA

is. [ər.] 1. Günəşdən və başqa bir işıq mənbəyindən çıxan işıq telləri.
ətraflı

ŞÜALANDIRMA

“Şüalandırmaq”dan f.is.

ŞÜALANDIRMAQ

f. 1. Şüa buraxdırmaq, şüa saçdırmaq. 2. fiz.
ətraflı

ŞÜALANMA

is. 1. “Şüalanmaq”dan f.is. 2. fiz. Radioaktiv elementlərin şüaburaxma xassəsi.

ŞÜALANMAQ

f. Şüa buraxmaq, şüa saçmaq, şüa vermək. Elektrik aparatlarında sərbəst elektronlar mənfi kontaktın səthində şüalanır. P.Rüstəmzadə.

ŞÜALI

sif. Şüaburaxan, şüaverən, şüası olan. Şüalı ulduz.

ŞÜAR

is. [ər.] 1. Siyasi partiyanın müəyyən tarixi şəraitdə kütlələr qarşısında irəli sürdüyü rəhbər ideyanı, vəzifəni və ya tələbi qısa və aydın şəkildə ifadə edən müraciət; çağırış.
ətraflı

ŞÜARÇILIQ

is. Əməli hərəkət, iş deyil, ancaq şüar irəli sürməklə kifayətlənmə.
ətraflı

ŞÜASAÇAN, ŞÜASAÇICI

sif. Şüaburaxan, şüayayan.

ŞÜASAÇMA

bax şüalanma 2-ci mənada.

ŞÜAVARİ

sif. Şüayaoxşar, şüa kimi.

ŞÜBHƏ

is. [ər.] Bir şeyin gerçəkliyinə xatircəm olmama, bir şeyin həqiqətə uyğun ola biləcəyi haqqında fikir, güman, şəkk, tərəddüd.
ətraflı

ŞÜBHƏLƏNDİRMƏ

“Şübhələndirmək”- dən f.is.

ŞÜBHƏLƏNDİRMƏK

f. Şübhə oyatmaq, şübhəyə salmaq, şübhə doğurmaq.
ətraflı

ŞÜBHƏLƏNMƏ

“Şübhələnmək”dən f.is.

ŞÜBHƏLƏNMƏK

f. 1. Bir şeyin gerçək olub-olmadığını kəsdirə bilməmək, şübhə etmək, şəkk etmək, inanmamaq.
ətraflı

ŞÜBHƏLİ

sif. 1. Şübhə oyadan, şübhə doğuran, şübhəyə səbəb olan.
ətraflı

ŞÜBHƏLİLİK

is. Şübhəli olma, şübhəli şeyin halı.

ŞÜBHƏLİ-ŞÜBHƏLİ

zərf Şübhəli halda, şübhə edircəsinə, şübhə ilə.
ətraflı

ŞÜBHƏSİZ

1. zərf Mütləq, şəksiz. Şübhəsiz mən də gələcəyəm.
ətraflı