Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «Şİ» – 224

ŞİBİD

is. bot. Xalq təbabətində dərman kimi işlənən çətirçiçək fəsiləsindən xoşiyli bitki.

ŞİBLÉT

[alm. Stufelette] Qaytanlı kişi botinkası.
ətraflı

ŞİDDƏT

is. [ər.] Qüvvət, güc, kəskinlik, sərtlik.
ətraflı

ŞİDDƏTLƏ

zərf Bərk, güclü, çox sərt, qüvvətlə, şiddət göstərərək.
ətraflı

ŞİDDƏTLƏNDİRİLMƏ

“Şiddətləndirilmək” dən f.is.

ŞİDDƏTLƏNDİRİLMƏK

məch. Daha da (getdikcə) qüvvətləndirilmək, gücləndirilmək, sərtləndirilmək; gücü, təsiri artırılmaq.

ŞİDDƏTLƏNDİRMƏ

“Şiddətləndirmək”- dən f.is.

ŞİDDƏTLƏNDİRMƏK

f. Gücləndirmək, qüvvətləndirmək; şiddətini, gücünü, təsirini daha da artırmaq.
ətraflı

ŞİDDƏTLƏNMƏ

“Şiddətlənmək”dən f.is.

ŞİDDƏTLƏNMƏK

f. Şiddəti, gücü, qüvvəsi, təsiri daha da artmaq, güclənmək; daha da sərtləşmək, qızışmaq.
ətraflı

ŞİDDƏTLİ

sif. Çox güclü, çox qüvvətli; dəhşətli. [Əsgər:] Mədəndə şiddətli bir yanğın vardı.
ətraflı

ŞİƏ

is. [ər.] din. İslamiyyətdə ayrıca bir cərəyan təşkil edən məzhəb.

ŞİƏLİK

is. din. Şiə məzhəbinə mənsubiyyət. Arvadlar arasında danışılırdı ki, bir ingilis mollası şiəliyi qəbul edib adını da dəyişib “Mirzə Kamil” qoymuşdur. Qantəmir.

ŞİFAHİ

sif. [ər.] Yazı ilə deyil, dil ilə; dilcavabı, ağızdan (yazılı əksi).
ətraflı

Şİ́FER

[alm. Schiefer] 1. Qara və ya kül rəngli gilli şist.
ətraflı

ŞİFERLİ

sif. 1. Damına şifer vurulmuş, damı şiferlə örtülmüş.
ətraflı

ŞİFÓN

[fr. shiffon] Nazik pambıq və ya ipək parça.
ətraflı

ŞİFONER

[fr. chiffonier] Paltar, dəyişək və s. saxlanmaq üçün şkaf.
ətraflı

ŞİFR

[fr. shiffre, əsli ər. sifir] 1. Gizli yazı üçün şərti işarələr sistemi.
ətraflı

ŞİFRÇİ

is. Şifrləyən və şifri açan adam.