Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «Ş» – 1129

ŞAFTALILIQ

is. Şaftalı ağacları əkilmiş yer, şaftalı bağı.

ŞAGİRD

is. [fars.] 1. İbtidai və ya orta məktəbdə oxuyan uşaq; məktəbli.
ətraflı

ŞAGİRDLİK

is. 1. Şagird olma, şagird həyatı, məktəbdə oxuma, tələbəlik.
ətraflı

ŞAH₁

is. [fars.] 1. Keçmişdə İran və Əfqanıstanda padşahın, hökmdarın titulu, həmçinin bu titulu daşıyan şəxs.
ətraflı

ŞAH₂

atın dal ayaqları üstündə qalxıb durması.
ətraflı

ŞAHAD

is. Dəyirmanda üyüdülən taxıl üçün alınan haqq; dəyirman haqqı.
ətraflı

ŞAHANƏ

sif. [fars.] Şaha, şahlığa məxsus və ya şaha, hökmdara layiq.
ətraflı

ŞAHANİ

bax şahanə. Gözəl gül, şahani gül; Ləbi gül, dəhani gül; Öz gülümü istərəm; Bürüsə cahani gül. (Bayatı).

ŞAHBAL

bax şahpər.

ŞAHBAZ

is. [fars.] 1. Tərlan, şahin. Ələsgər, torunu sən tərlana qur; Bəlkə tora düşən bir şahbaz ola.
ətraflı

ŞAHBEYT

is. [fars. şah və ər. beyt] Şerin birinci beyti, mətlə; həmçinin bir şerin ən gözəl, seçilmiş beyti.

ŞAHDAMAR

is. 1. B a x aorta. 2. məc. Ən mühüm, ən əsas, başlıca yol.

ŞAHƏNŞAH

is. [fars.] 1. tar. 1979-cu il İran islam inqilabına qədər İran şahlarının titulu.
ətraflı

ŞAHI

is. [fars.] köhn. Beşqəpiklik qara pul (adətən saylarla).
ətraflı

ŞAHİD

is. [ər.] 1. Bir hadisəni, əhvalatı, işi öz gözü ilə görmüş və ya görən adam.
ətraflı

ŞAHİDLİK

is. 1. Gözü ilə gördüyü və ya bildiyi bir hadisə və ya iş haqqında bir şəxsin məlumat verməsi, şahid durması.
ətraflı

ŞAHİD-SÜBUT

is. [ər.] Sübut edən şey, dəlil. Mənə şahid-sübut lazım deyil.
ətraflı

ŞAHİN

is. 1. Möhkəm əyridimdikli, uzun, itiqanadlı yırtıcı quş.
ətraflı

ŞAHİNCƏSİNƏ

zərf Şahin kimi, qəhrəmancasına, mərdcəsinə, igidcəsinə, qorxmadan.
ətraflı

ŞAHLIQ

is. köhn. 1. Padşahlıq, hökmdarlıq. // Şahın idarəsi altında olan məmləkət, torpaq və s.
ətraflı