Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «ŞA» – 269

ŞABALID

is. 1. Qoz, fındıq cinsindən qabıqlı meyvə və bu meyvənin ağacı.
ətraflı

ŞABALIDI

sif. Şabalıd rəngində, qəhvəyi. Şabalıdı saç.
ətraflı

ŞABALIDLIQ

is. Çoxlu şabalıd ağacı bitən yer, şabalıd meşəsi.

ŞABAŞ

is. [fars.] Toy məclislərində oynayanlara xanəndə və çalğıçılar üçün verilən pul.
ətraflı

ŞABLON

[alm.] 1. Ülgü, qəlib. // Hazır məmulatın formasını yoxlamaq üçün alət.
ətraflı

ŞABLONLUQ

is. Şablon, çeynənmiş, bayağı şeyin halı; adilik, bayağılıq.

ŞAD

sif. [fars.] 1. Sevinən, şən, fərəhli, məmnun.
ətraflı

ŞADARA

is. Buğdanın, arpanın zibilini, torpağını təmizləmək üçün xəlbir.
ətraflı

ŞADARALAMA

“Şadaralamaq”dan f.is.

ŞADARALAMAQ

f. Şadaradan keçirmək, şadarada təmizləmək. Buğdanı şadaralamaq.

ŞADARALANMA

“Şadaralanmaq”dan f.is.

ŞADARALANMAQ

məch. Şadaradan keçirilmək, şadarada təmizlənmək.

ŞADƏNƏ

sif. İri dənələri olan, iri dənəli. Şadənə noxud.
ətraflı

ŞADXƏBƏR

şadxəbər olasan! – xoşxəbər gətirən adama qarşılıq olaraq deyilən təşəkkür ifadəsi.
ətraflı

ŞAD-XÜRRƏM

sif. və zərf [fars. və ər.] Çox şad, kefi kök, sevinc içərisində.
ətraflı

ŞADLANDIRICI

sif. Sevindirici, fərəhləndirici; şadlıq gətirən, sevinc gətirən, şadlandıran, sevindirən, ürəkaçan. Şadlandırıcı xəbər.

ŞADLANDIRMA

“Şadlandırmaq”dan f.is.

ŞADLANDIRMAQ

f. Şad etmək, sevindirmək, fərəhləndirmək, ürək açmaq.
ətraflı

ŞADLANMA

“Şadlanmaq”dan f.is.

ŞADLANMAQ

f. Şad olmaq, sevinmək, fərəhlənmək. Rüstəm Hümmətəlinin vəhşi çəngəlindən xilas edilmiş Gülzara baxdıqda şadlanır.
ətraflı