Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «ŞO» – 63

ŞOFÉR

[fr. chauffeur] Avtomobil sürücüsü. Şofer maşını geriyə döndərdi və hamar yolla sürərək vağzala istiqamət aldı.
ətraflı

ŞOFERLİK

is. Şofer sənəti, şofer peşəsi. Şoferlik etmək.
ətraflı

ŞOĞƏRİB

is. və sif. dan. Xoşagəlməz bir şey haqqında yüngül söyüş.
ətraflı

ŞOK

[fr.] tib. Ağır fiziki travma və ya ruhi sarsıntı nəticəsində orqanizm funksiyalarının kəskin surətdə pozuluşu.
ətraflı

ŞOKOLÁD

[isp.] 1. Kakao toxumu ilə şəkər və ədvə qatışığından hazırlanan kütlə və ya poroşok.
ətraflı

ŞOKOLADLI

sif. Şokolad qarışıq, tərkibində şokolad olan.
ətraflı

ŞOL

“Ol” işarə əvəzliyinin qədim forması. Daima istər Xətayi şah cəmalın görməyə; Şol gədayi-alihimmət talibi-didar məst.
ətraflı

ŞOMU

is. məh. İspanaq. Tərəçiçəklilər .. fəsiləsindən becərilən cinslərdən biri də ispanaq və ya şomudur. M.Qasımov.

ŞONQAR

bax şahin. İki şonqar dalaşanda bir qarğaya cürm düşər.
ətraflı

ŞOR₁

is. Çürüdülüb süzülmüş ayrandan hazırlanan ağartı (qatı kütlə halında sadə pendir).
ətraflı

ŞOR₂

sif. 1. Tərkibində çox duz olan, duzlu. Şor su.
ətraflı

ŞORA

is. Çeşidli metalların qarışığından düzəldilib partlayıcı maddələr texnikasında aqranomiyada gübrə kimi işlədilən azot duzu.

ŞORABA

is. Duzlu suya (duza) qoyulan tərəvəz. Xiyar şorabası.
ətraflı

ŞORAKƏT

bax şoran. Tərəçiçəklilər fəsiləsində şorakət və şoran torpaqlarda yayılmış bitkilər və alaq bitkiləri daha çoxdur. H.Qədirov.

ŞORAKƏTLƏŞMƏ

“Şorakətləşmək”dən f.is.

ŞORAKƏTLƏŞMƏK

bax şoranlaşmaq. Qarabağ düzündə boz torpaqlar şorakətləşərkən onların lil hissəciklərinin bir hissəsi aşağı qatlara hərəkət edir. E.Salayev.

ŞORAKƏTLİ

bax şoranlı.

ŞORAKƏTLİK

bax şoranlıq. [Naz ağacı] güney yer sevən, küləyə və torpağın şorakətliyinə nisbətən davamlı, becərmə etibarilə az tələbkar bitkidir. H.Qədirov.

ŞORAQ

sif. Dadı şor olan, şor. Şoraq xörək.

ŞORALAMA

“Şoralamaq”dan f.is.