Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «ŞU» – 29

ŞUĞUL₁

1. Bax şüvül. 2. Tarazlıq oxu. Laboratoriyada kimyəvitexniki tərəzilərin daimi yeri olur və bunların yerini tez-tez dəyişdirmək yaramaz.
ətraflı

ŞUĞUL₂

bax çuğul. [Qoca:] O dünyada da elənçi şuğulları heç kəs içərisinə qoymur, burnuna vurub qovur.
ətraflı

ŞUĞULLUQ

bax çuğulluq. Yasavul .. Talıbxanın xidmətində özünün şuğulluğu ilə xüsusi məharət göstərir(di). S.Rəhimov.

ŞUX

sif. [fars.] 1. Şən, xoştəbiət, xoşədalı, işvəli, oynaq.
ətraflı

ŞUXLUQ

is. 1. Oynaqlıq, şivəlilik, nazlılıq, gülərüzlülük; naz, şivə, sərbəst və nazlı hərəkət.
ətraflı

ŞULUQ

sif. 1. Nadinc, dəcəl, şuluqçu. Şuluq uşaq.
ətraflı

ŞULUQÇU

sif. və is. 1. Şuluq eləyən, nadinc, dəcəl.
ətraflı

ŞULUQÇULUQ

bax şuluqluq.

ŞULUQLUQ

is. 1. Nadinclik, dəcəllik. Şuluqluq eləmək.
ətraflı

ŞULUM

sif. məh. Pinti, səliqəsiz.

ŞUM₁

sif. [ər.] klas. Uğursuz, məşum, nəhs, bədbəxtlik gətirən.
ətraflı

ŞUM₂

is. Şumlanmış torpaq. Yaz şumu. Payız şumu.
ətraflı

ŞUMAL

sif. 1. Hündür, düz, sərrast. Şumal çinar.
ətraflı

ŞUMALTI

sif. k.t. Şumlanmış torpağın alt qatı. Şumaltı lay.

ŞUMLAMA

“Şumlamaq”dan f.is.

ŞUMLAMAQ

f. Torpağı kotanla sürmək, şum eləmək, yumşaltmaq.
ətraflı

ŞUMLANMA

“Şumlanmaq”dan f.is.

ŞUMLANMAQ

məch. Şum edilmək. Maya ətrafda şumlanaraq payız əkinləri üçün hazırlanmış tarlaların arxlarını yoxladı. M.İbrahimov.

ŞUMLANMIŞ

f.sif. Şum edilmiş. Traktorla şumlanmış zəmi.
ətraflı

ŞUMLUQ

is. Şum edilmiş, şumlanmış yer.