Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «ƏN» – 94

ƏN

ədat. Keyfiyyət bildirən sifətlərin və zərflərin əvvəlinə gətirilərək üstünlük, şiddət bildirir.
ətraflı

ƏNAM

is. [ər. “nemət” söz. cəmi] Bəxşiş, hədiyyə, mükafat.
ətraflı

ƏNBƏR

is. [ər.] 1. Kaşalota oxşar bir balığın mədəsindən çıxarılan gözəl qoxulu maddə.
ətraflı

ƏNBƏRBAR

sif. [ər. ənbər və fars. ...bar] klas. şair.
ətraflı

ƏNBƏRBU

sif. [ər. ənbər və fars. bu] 1. klas. şair.
ətraflı

ƏNBƏRÇƏ

is. köhn. Qızıldan döş bəzəyi. Keçmişdə bir çox kəndlərdə qadınlar döşlərinə ənbərçə taxırdılar.

ƏNBƏRFƏŞAN

sif. [ər. ənbər və fars. ...fəşan] klas. şair.
ətraflı

ƏNBƏRƏ

is. Dəyirman çarxını işlədən suyun yığılıb şiddətlə töküldüyü nov.
ətraflı

ƏNBƏRİ

sif. [ər.] Ənbər kimi, ətirli, xoşiyli.

ƏNBƏRİN

sif. [ər. ənbər və fars. ...in] klas. şair.
ətraflı

ƏNBİR

is. Dəmirçi tutğacı, maşası. Dəmirçilər qızğın dəmiri ənbirlə tutub döyürlər.

ƏNBİYA

is. [ər. “nəbi” söz. cəmi] Nəbilər, peyğəmbərlər.

ƏNCAM

is. [fars.] 1. Son, axır, nəhayət, nəticə.
ətraflı

ƏNCAMƏ

is. Qapı və pəncərə qanadlarını çərçivəyə bağlayan və onların açılıbörtülməsinə imkan verən dəmir hissə; rəzə.
ətraflı

ƏNCİR

is. [fars.] İçində xaş-xaş kimi xırda tumları olan ətli, şirin, yumşaq qabıqlı, yumru meyvə.
ətraflı

ƏNCİRLİ

sif. 1. Əncir ağacları olan. Mən səni çox görmüşəm cavanlıq çağlarında; Bol əncirli, üzümlü Novxanı bağlarında.
ətraflı

ƏNCÜMƏN

is. [fars.] kit. köhn. Məclis, cəmiyyət, şura.
ətraflı

ƏNDAM

is. [fars.] 1. Bədən. Qaşı, gözü, əndamı, təmamən əl-ayağı; Hər bir sənəmin başına yüz naz kimindir? M.
ətraflı

ƏNDAMLI

sif. 1. Boylu, boylu-buxunlu, biçimli, bədən quruluşu çox düzgün, gözəl bədənli.
ətraflı

ƏNDAMSIZ

sif. Bədən quruluşu yerliyerində olmayan; biçimsiz. // Boysuz, qısaboylu.