Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «ƏR» – 150

ƏR

1. is. Arvadın qanuni və məhrəm yoldaşı olan kişi; zövc.
ətraflı

ƏRAF

is. [ər.] Dinə görə cənnətlə cəhənnəm arasında olan yer.

ƏRAQ

is. [xüs. is.-dən] mus. 1. Azərbaycan klassik muğamlarından birinin adı.
ətraflı

ƏR-ARVAD

is. Kişi ilə arvadı bir yerdə. Ər-arvad bizə qonaq gəlmişdilər.
ətraflı

ƏR-ARVADLI

zərf Ər və arvad bir yerdə olduqları halda. Ər-arvadlı gəldilər.

ƏR-ARVADLIQ

is. Ərlə arvadın qohumluq münasibəti; izdivac.

ƏRAZİ

is. [ər. “ərz1” söz. cəmi] Müəyyən hüdudları olan torpaq sahəsi.
ətraflı

ƏRBAB

sif. [ər. “rəbb” söz. cəmi] köhn. Ağa, cənab; sahib.
ətraflı

ƏRBƏİN

is. [ər.] Müsəlman təqvimində: məhərrəm ayının birindən başlayaraq qırx gün davam edən müddət.
ətraflı

ƏRCANLI

sif. Ərini çox sevən və ona yaxşı qulluq edən (arvad).

ƏRCİK

“Ər”dən oxş.

ƏRDƏM

is. dan. Hövsələ, səbir, həvəs, girdar. Ərdəmi yoxdur.
ətraflı

ƏRDO₁

is. mif. Qorxunc vücud; qulyabanı. Qorxma oğlum! Ərdo yoxdur, yalandır; O ağaran su üzündə dumandır.
ətraflı

ƏRDO₂

is. dan. 1. Paltar yuyulmuş çirkli su. 2.
ətraflı

ƏRƏB

is. 1. Ön Asiyada və Şimali Afrikada yaşayan, sami dilləri qrupuna daxil olan xalq və bu xalqa mənsub adam.
ətraflı

ƏRƏBCƏ

1. sif. və zərf Ərəb dilində. Ərəbcə kitab.
ətraflı

ƏRƏBCƏLƏŞDİRİLMƏ

“Ərəbcələşdirilmək” dən f.is.

ƏRƏBCƏLƏŞDİRİLMƏK

məch. Ərəb dili qaydalarına uyğunlaşdırılmaq.

ƏRƏBCƏLƏŞDİRİLMİŞ

f.sif. Ərəb dili qaydalarına uyğunlaşdırılmış.

ƏRƏBCƏLƏŞDİRMƏ

“Ərəbcələşdirmək” dən f.is.