Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «ƏX» – 14

ƏXBAR

is. [ər. “xəbər” söz. cəmi] 1. Xəbərlər, məlumat.
ətraflı

ƏXƏVİ

is. [ər.] köhn. Qardaş. [Mirhaşım:] Hamınıza məlumdur ki, bəndənin kiçik əxəvisi banki-şahənşahidə qulluq edir. P.Makulu.

ƏXƏVİZADƏ

is. [ər.] köhn. Qardaşoğlu.

ƏXİ

is. [ər.] klas. 1. Qardaş. 2. tar. Cəm şəklində: əxilər – orta əsrlərdə Kiçik Asiyada və qismən Azərbaycanda meydana gəlmiş “Zəhmət qardaşlığı” deyilən cəmiyyətin üzvləri.
ətraflı

ƏXLAQ

is. [ər.] 1. İnsanın mənəvi keyfiyyətini, əhvali-ruhiyyəsini müəyyən edən etik normalar; mənəviyyat.
ətraflı

ƏXLAQİ

sif. [ər.] Əxlaqa aid olan. Əxlaqi nəticələr.
ətraflı

ƏXLAQİYYAT

is. [ər.] köhn. Əxlaq elmi; əxlaqdan bəhs edən elm.

ƏXLAQLI

sif. Əxlaqı çox yaxşı olan, əxlaq normalarına ciddi riayət edən; iffətli, ismətli, tərbiyəli. Əxlaqlı uşaq.

ƏXLAQLILIQ

is. Əxlaqlı adamın hal və sifəti; iffətlilik, ismətlilik.

ƏXLAQSIZ

sif. 1. Əxlaqı pis, mənəvi cəhətdən pozğun.
ətraflı

ƏXLAQSIZCA(SINA)

zərf Əxlaq normalarına zidd olaraq; ədəbsizcəsinə. Əxlaqsızcasına hərəkət etmək.

ƏXLAQSIZLIQ

is. 1. Əxlaq pozğunluğu, mənəviyyat pozğunluğu, əxlaq pisliyi; əxlaqsız adamın hal və sifəti.
ətraflı

ƏXTƏR

is. [fars.] şair. 1. Ulduz. Ulduzlar içində gözümə dəydi bir əxtər; Məftun olaraq sevdim onu, heyrətə daldım.
ətraflı

ƏXZ

is. [ər.] Alma, götürmə; alıb mənimsəmə. _ Əxz etmək – almaq, götürmək, alıb mənimsəmək.
ətraflı