Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «AÇ» – 38
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AJ AK AQ AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AY AZ
 

AÇAR

is. 1. Qıfılı açmaq və ya bağlamaq aləti.
ətraflı

AÇARÇI

is. 1. Açar qayıran, qıfıl, açar ustası, çilingər.
ətraflı

AÇARÇILIQ

is. Açarçı sənəti, işi.

AÇARLI

sif. 1. Açarı olan. Açarlı saat. Açarlı qıfıl.
ətraflı

AÇDIRMA

“Açdırmaq”dan f.is.

AÇDIRMAQ

icb. Açmağa məcbur etmək. Alınan məktubu anası güc ilə Rüxsarəyə açdırdı. S.Rəhimo

AÇIQ

sif. 1. Qapalı olmayan, örtülü olmayan. Açıq pəncərə.
ətraflı

AÇIQ-AÇIĞINA

zərf Açıq bir surətdə, gizlətmədən, qorxmadan, çəkinmədən.
ətraflı

AÇIQ-AŞKAR

b a x açıq-aydın. Ölümsüzdür açıq-aşkar açılan güllə; Qara həsəd gizli-gizli yeyir ürəyi. B.Vahabzadə.

AÇIQ-AYDIN

zərf və sif. b a x açıq (12- 13-cü mənalarda).
ətraflı

AÇIQCA

1. zərf Açıq-aydın bir surətdə, gizlətmədən, qorxmadan, çəkinmədən.
ətraflı

AÇIQCASINA

b a x açıqca.

AÇIQDAN

zərf Aydın surətdə, aşkar surətdə, gizlətmədən.
ətraflı

AÇIQDAN-AÇIĞA

b a x açıq-açığına. Eyiblərini açıqdan-açığa söyləmək.
ətraflı

AÇIQFİKİRLİ

sif. Azad düşünən, düzgün düşünən, sağlam fikirli; dünyagörüşü mütərəqqi olan.
ətraflı

AÇIQFİKİRLİLİK

is. Açıqfikirli adamın xassəsi, sağlam fikirlilik, düzgün düşünən, görüşdə qabaqcıllıq, tərəqqipərvərlik.

AÇIQGƏZƏN

sif. Çadrasız, çadra örtməyən. [Bəşir] ..
ətraflı

AÇIQGÖZ(LÜ)

sif. Ayıq, sağlam düşünən, hər şeyi olduğu kimi görən, gözüaçıq. Açıqgözlü adam.

AÇIQGÖZLÜLÜK

is. Sağlam düşünmə, hər şeyə açıq gözlə baxma xassəsi; gözüaçıqlıq, ayıqlıq.

AÇIQLIQ

is. 1. Açıq yer, düzəngah, açıq sahə, meydan.
ətraflı