Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «AL» – 364
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AJ AK AQ AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AY AZ
 

AL₁

1. sif. Qırmızı. Al bayraq. Al qan. Al şəfəq.
ətraflı

AL₂

is. köhn. Hiylə, məkr, yalan. Aldandılar, aldanmadıq dünyəvi məkrü alına.
ətraflı

AL₃

is. Xurafata inananların təsəvvüründə: qaranlıqda tək qaldıqda guya insanın gözünə görünən mövhum surət, xəyal; qulyabanı (bəzən “al anası” şəklində işlənir).
ətraflı

ALA₁

1. sif. Qarışıq rəngli, tükünün bir hissəsi ağ, o biri hissəsi başqa rəngdə olan.
ətraflı

ALA₂

is. dan. Qanın pozulması nəticəsində dəridə əmələ gələn ağ ləkə (dəri xəstəliyi).
ətraflı

ALA₃

is. məh. 1. B a x alaq. 2. Yeməli göyərti.
ətraflı

ALA-BABAT

sif. və zərf dan. Nə yaxşı, nə pis; orta, babat, birtəhər.
ətraflı

ALA-BABATLIQ

is. Ala-babat şeyin halı.

ALABAXTA

is. zool. Meşə göyərçini. Qəhrəman naxırçı yoldaşları ilə birlikdə meşələrdən dələyən yuvasını çıxarır, evdə bir cüt alabaxta balası saxlayırdı. S.Rəhimov.

ALABALIQ

is. zool. b a x qızılxallı.

ALABANÇI

məh. b a x alamançı.

ALABANÇILIQ

məh. b a x alamançılıq.

ALABAŞ

is. İt adı. Bildi hardansa bunların sorağın; Alabaş kəsdi dəstənin qabağın.
ətraflı

ALABAYDAQ

is. məh. Camaat arasında pis cəhətdən məşhur olmuş, pis ad qazanmış, rüsvay olmuş adam.
ətraflı

ALA-BƏZƏK

sif. 1. Müxtəlif rənglərdən ibarət, rəngbərəng, ala-bula.
ətraflı

ALA-BƏZƏKLİK

is. Alabəzək şeyin halı, alabulalıq.

ALABƏZGƏK

b a x bəzgək.

ALA-BİŞMİŞ

sif. Yarıbişmiş, ala-çiy, lazımınca bişməmiş. Ala-bişmiş ət.

ALABUĞA

is. zool. Qanadı pərdəli bir cücü.

ALA-BULA

sif. Rəngbərəng xallardan, zolaqlardan ibarət, cürbəcür rənglərə boyanmış, müxtəlif rəngli.
ətraflı