Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «AM» – 47
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AJ AK AQ AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AY AZ
 

AM

is. [ər. “əvam” söz. təki] Adi xalq kütləsi, adi camaat, adi adamlar (xas ziddi).
ətraflı

AMAC

is. [fars.] klas. Nişanə, hədəf, nişangah.
ətraflı

AMADƏ

zərf [fars.] Hazır, hazırlanmış, müntəzir.
ətraflı

AMADƏLİK

is. Hazırlıq, hazır vəziyyət, müntəzirlik.
ətraflı

AMAL

is. [ər. “əməl” söz. cəmi] tənt. Qayə, məqsəd, arzu, ümid, dilək.
ətraflı

AMALQÁMA

[fr. əsli ərəbcədən] kim. Bəzi metalların civə ilə əmələ gətirdiyi ərinti, xəlitə.
ətraflı

AMAN

is. [ər.] 1. Əmin-amanlıq, əmniyyət, təhlükəsizlik, qorxusuzluq, dinclik.
ətraflı

AMANABƏND

b a x amanatabənd.

AMANATABƏND

zərf 1. Bir şeyi etməyə hazır, bəhanə gözləyən, bir himə bənd, işarəyə bənd.
ətraflı

AMANI

b a x amanatabənd.

AMANSIZ

sif. Rəhmsiz, mərhəmətsiz, rəhm bilməyən, mərhəmət bilməyən; barışmaz.
ətraflı

AMANSIZCA(SINA)

zərf Amansız bir surətdə, rəhm etmədən, yazığı gəlmədən; çox sərt bir surətdə.
ətraflı

AMANSIZLIQ

is. Rəhmsizlik, mərhəmətsizlik; barışmazlıq, sərtlik; şiddət.
ətraflı

AMAN-ZAMAN

sif. dan. Tək, var-yox, yalnız, vahid. Aman-zaman bir oğlu var.

AMAZONLAR

cəm [yun. xüs. is.-dən] mif. Qədim yunan əsatirində: Qara dəniz sahillərində yaşamış və qonşu ölkələrə basqınlar etmiş cəngavər qadınlar.
ətraflı

AMBIL

is. məh. Xışa qoşulmuş öküzlərin birinci cütü.
ətraflı

AMBIR

is. xüs. Dəmirçilərin, nalbəndlərin işlətdiyi iri kəlbətin.

AMBIRAĞIZ

is. xüs. Məftil kəsmək üçün kiçik kəlbətin.

AMBİ́SİYA

is. [fr.] Lovğalıq, təkəbbür, təşəxxüs, iddia etmə.

AMBULATÓRİYA

is. [lat.] tib. Xəstəxanadan kənar müalicə müəssisəsi.
ətraflı