Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «AQ» – 28
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AJ AK AQ AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AY AZ
 

AQ

[ər.] b a x ağ4.

AQAVA

is. [yun.] bot. Qısa gövdəli bitki cins

AQİBƏT

is. [ər.] Son, axır, nəticə, nəhayət. [Piri baba:] Ay dəliqanlılar, aqibətinizi çox pis görürəm.
ətraflı

AQİBƏTLİ

sif. Müvəffəqiyyətlə nəticələnən, axırı yaxşı olan, uğurlu.

AQİBƏTSİZ

sif. Axırı pis olan, sonu müvəffəqiyyətsiz, nəticəsiz. Aqibətsiz iş.

AQİBƏTSİZLİK

is. Heç bir şeylə nəticələnməmə; müvəffəqiyyətsizlik, nəticəsizlik.

AQİL

sif. [ər.] Ağıllı, müdrik, tədbirli. Tutmazam zənciri-zülfü tərkin, ey naseh, məni; Xah bir aqil xəyal et, xah bir divanə tut.
ətraflı

AQİLANƏ

sif. və zərf [ər. aqil və fars. ...anə] köhn.
ətraflı

AQNÓSTİK

[yun.] fəls. Aqnostisizm tərəfdarı.

AQNOSTİSİ́ZM

[yun.] fəls. Dünyanı dərk etməyin mümkün olmadığını, insan ağlının məhdud olub, duyğular xaricində heç bir şeyi dərk edə bilmədiyini iddia edən fəlsəfi nəzəriyyə.

AQRÁR

sif. [lat.] 1. Torpağa aid olan. Aqrar məsələ.
ətraflı

AQRÁRİ

[lat.] 1. İri torpaq sahibi, mülkədar. 2.
ətraflı

AQREQÁT₁

[lat.] tex. Ümumi bir işi görmək üçün bir-birinə birləşdirilmiş bir neçə müxtəlif tipli maşından, qurğudan ibarət mürəkkəb maşın.
ətraflı

AQREQÁT₂

is. [lat.] Maddənin üç halının – bərk, duru və qaz hallarının ümumi adı.

AQREQATÇI

is. xüs. Aqreqatda işləyən, aqreqatı idarə edən fəhlə.
ətraflı

AQROBİOLÓGİYA

[yun.] Əkinçiliyə, bitkiçiliyə və heyvandarlığa təsir edən ümumi bioloji qanunauyğunluqlar haqqında elm. Aqrobiologiya elmi.

AQROBİOLOJİ́

sif. Aqrobiologiyaya aid olan.

AQROKİMYA

is. [yun. aqro və ər. kimya] Bitkilərin qidalanmasından, gübrələr tətbi- qindən və bitkilərin kimyəvi yollarla qorunma üsullarından bəhs edən elm.

AQROKİMYƏVİ

sif. Aqrokimyaya aid olan.

AQROMƏNTƏQƏ

is. [yun. aqro və ər. məntəqə] k.t. Aqronomluq məntəqəsi.
ətraflı