Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «AT» – 125
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AJ AK AQ AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AY AZ
 

AT₁

is. 1. Qoşulan və minilən ev heyvanı. Kəhər at nalı neylər?! Ağ buxaq xalı neylər.
ətraflı

AT₂

is. Şahmatda filə bərabər fiqur.

ATA

is. 1. Övladı olan kişi; dədə. Doğma ata.
ətraflı

ATA-ANA

is. Öz övladına münasibətdə kişi və qadın; valideyn.
ətraflı

ATA-ANALI

sif. Atası və anası olan. Ataanalı uşaq. Atanı-analı böyüsünlər.

ATA-ANASIZ

sif. Atası və anası olmayan; yetim. Ata-anasız uşaqlar.
ətraflı

ATA-BABA

is. Əcdad, ulu baba, nəslin ilk baniləri.
ətraflı

ATA-BALA

is. Ata ilə oğlu, ya qızı. [Hacı Murad:] İrəli gəl, əyləş.
ətraflı

ATABİR

sif. Bir atadan törəmiş, ata tərəfdən doğma olan.
ətraflı

ATADANBİR

b a x atabir.

ATADANQALMA

sif. İrs olaraq atadan qalmış. Atadanqalma ev.
ətraflı

ATALI

sif. Atası olan. Atalı uşaq. Atalı (z.) böyümək.

ATALI-ANALI

1. B a x ata-analı. “Gərdəkdə” gəlin üçün oturmağa bir kürsü qoyub, üstə atalı-analı iki-üç yaşar bir oğlan uşağı oturdarlar.
ətraflı

ATALIQ

is. 1. Ata ilə övlad arasındakı qan qohumluğu.
ətraflı

ATA-ANA ATALIQ

ları var idi. S.Hüseyn. Bu gündən sonra Qurban Cəlilə yoldaşlıq yox, bəlkə də atalıq edirdi.
ətraflı

ATAMAN

is. 1. tar. Rusiyada: kazak vilayətlərində və qədimdə kazak qoşunlarında hərbi inzibati vəzifələrin adı.
ətraflı

ATAMANLIQ

is. dan. Başçılıq (mənfi mənada). Atamanlıq etmək.

ATASIZ

sif. Atası olmayan, ata tərəfdən yetim olan.
ətraflı

ATASIZ-ANASIZ

sif. Yetim. [Piri kişi:] ..Balanı ölümdən xilas etmək üçün bu atasızanasız yetimi bəlaya salmısan. S.S.Axundov.

AT-AT

is. Uşaqların ağac üstə minərək oynadıqları oyun. At-at oynamaq.