Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «AX» – 94
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AJ AK AQ AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AY AZ
 

AX

nida. 1. Təəccüb, təəssüf, arzu, həsrət və başqa hissləri bildirir (bəzən təkrar şəklində işlənir).
ətraflı

AXAN

f.sif. 1. B a x axar 1-ci mənada. [Salam] lal axan kəhriz suyundan ovuc dolusu içdi.
ətraflı

AXAR-BAXAR

is. 1. Hər tərəfi açıq və xoş mənzərəli yer, göz işlədikcə görünən yer; mənzərə.
ətraflı

AXAR-BAXARLI

sif. Hər tərəfi açıq və xoş mənzərəli. Alaçığımız obadan bir az uzaq, atamın bəyəndiyi axar-baxarlı gözəl bir yerdə quruldu. A.Şaiq.

AXARLI

sif. 1. xüs. Hərəkət zamanı havanın müqavimətinə daha az məruz qalmaq üçün müvafiq bir formada düzəldilmiş (avtomobil, təyyarə haqqında).
ətraflı

AXARLIQ

is. 1. Qərarsızlıq, səbatsızlıq, tez-tez dəyişmə.
ətraflı

AXÇA

b a x ağça.

AXÇASIZ

b a x ağçasız.

AXDIRMAQ

“Axmaq”dan icb.

AXI

əd. Əvvəlki fikri əsaslandırmaq, yaxud bir şeyi sübut etmək, ifadəni gücləndirmək üçün söylənir, bəzən etiraz, narazılıq, məzəmmət, bəzən də xahiş, təkid bildirir.
ətraflı

AXICI

sif. 1. Axmağa qabil olan; duru. Axıcı cisimlər.
ətraflı

AXICILIQ

b a x axarlıq.

AXIDILMA

“Axıdılmaq”dan f.is.

AXIDILMAQ

“Axıtmaq”dan məch.

AXIM

is. Axma, axınt

AXIN

is. 1. Sürətlə axan su; sel; iti cərəyan, güclü axan su, selab.
ətraflı

AXINÖLÇƏN

is. xüs. Axının gücünü, istiqamətini və s.
ətraflı

AXINTI

is. 1. Bir tərəfə doğru hərəkət edən su, hava, yaxud elektrik kütləsi cərəyanı.
ətraflı

AXINTILI

sif. Axar, axıntısı olan, suyun axar yeri olan. Axıntılı göl. Axıntılı hovuz.

AXIR

is. 1. Son, nəhayət; bir şeyin son nöqtəsi, qurtaracağı.
ətraflı