Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «AZ» – 102
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AJ AK AQ AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AY AZ
 

AZ

sif. 1. Sayca çox olmayan, cüzi (çox ziddi).
ətraflı

AZACIQ

sif. və zərf Çox az, çox az miqdarda, cüzi.
ətraflı

AZAD₁

sif. [fars.] 1. Azadlıqdan istifadə edən, başqasından asılı olmayan, sərbəst.
ətraflı

AZAD₂

is. [fars.] bot. Cənubda bitən bərk oduncaqlı ağac növü.
ətraflı

AZADƏ

b a x azad1 1-ci mənada. Aşiq azadə gərəkdir ki, dönər zindanə; Bərgigüldən ola gər bülbüli-şeydayə qəfəs.
ətraflı

AZADƏLİK

b a x azadlıq 1-ci mənada. Dünyada eşq dərdini huşyar olan bilir; Azadəlik səfasını bidar olan bilir.
ətraflı

AZADFİKİRLİ

sif. Azad düşünən, müstəqil düşünən. Doktor hələ çar zamanı Rusiyadan Təbrizə və oradan da Tehrana mühacirət etmiş azadfikirli həkim idi. M.İbrahimov.

AZADFİKİRLİLİK

is. Azad düşünən, müstəqil düşünən adamın dünya görüşü, məsləki.
ətraflı

AZADXAH

[fars.] b a x azadixah. Başqa bir azadxahı həbsxanada o qədər döydülər ki, oradaca öldü. P.Makulu.

AZADXAHLIQ

is. Azadlıq istəmə, hürriyyətpərvərlik. [Hücrə sahibi:] Bu, azadxahlıq naminə yaraşan iş deyil. P.Makulu.

AZAD(İ)XAH

sif. [fars.] köhn. Azadlıq istəyən, azadlıq yolunda mübarizə edən; hürriyyətçi.
ətraflı

AZADİYYƏT

[fars. azad və ər. ...iyyət] b a x azadlıq 1-ci mənada.
ətraflı

AZADLIQ

is. 1. Hər hansı bir sinfin, yaxud bütün cəmiyyətin və ya onun üzvlərinin ictimai-siyasi həyatına və fəaliyyətinə mane olan sıxıntı və məhrumiyyətlərin olmadığı hal; müstəqillik.
ətraflı

AZADLIQSEVƏN, AZADLIQSEVƏR

sif. Azadlığı sevən, müstəqil olmağa çalışan; istiqlaliyyət uğrunda mübarizə edən, hürriyyətpərvər.
ətraflı

AZADMAYI, AZADMAHI

is. Cavan qızıl balıq.

AZADPƏRVƏR

[fars.] b a x azadlıqsevən, azadlıqsevər.

AZADPƏRVƏRLİK

is. Azadlıq sevmə. [C.Cabbarlı] doğma xalqının mübarizə tarixini əfsanə və nağıllarını öyrənməyə, xalqın mənəvi qüdrətini, azadpərvərliyini öz əsərlərində əks etdirməyə çalışır. M.Arif.

AZALDILMA

“Azaldılmaq”dan f.is.

AZALDILMAQ

məch. Az hala salınmaq, az edilmək, əskildilmək.
ətraflı

AZALMA

“Azalmaq”dan f.is.