Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «BÖ» – 79
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
BA BE BI BL BO BR BU
 

BÖ(V)

bax böyə.

BÖCƏK

is. [ər.] Sərtqanadlı kiçik cücü. Qutunun içində altı cərgə səliqə ilə kəpənək, çəyirtkə və qeyri böcəklər kağıza sancılı halda düzülmüşdü.
ətraflı

BÖHRAN

is. [ər.] 1. iqtis. Xırda istehsalatçıların iflasına, istehsalın azalmasına səbəb olan dövraşırı nisbi həddən artıq əmtəə istehsalı.
ətraflı

BÖHRANLI

sif. Çox qarışıq, çox ağır, qorxulu. Xəstə böhranlı hal keçirir.
ətraflı

BÖHT

is. [ər.] Heyrət, təəccüb, mat qalma, çaşıb qalma, çaşqınlıq.
ətraflı

BÖHTAN

is. [ər.] Birini ləkələmək üçün nahaqdan ona pis bir şey isnad etmə; iftira, şər.
ətraflı

BÖHTANÇI

is. Böhtan söyləyən, böhtanla məşğul olan, başqasının üstünə böhtan atan, şər atan adam; iftiraçı.
ətraflı

BÖHTANÇILIQ

is. Böhtan atma, iftira etmə, iftiraçılıq; böhtançının işi, peşəsi, xasiyyəti. Böhtançılıq üstə işdən çıxarıldı.

BÖLƏN

is. Bölmə əməlində: bölünən kəmiyyətin bölündüyü ədəd; məs.
ətraflı

BÖLGƏ₁

is. zool. Nərə balığının bir növü, beluqa.

BÖLGƏ₂

is. Müəyyən əlamətə görə seçilən ərazi sahəsi.

BÖLGÜ

is. 1. Bölmək işi. Məhsul bölgüsü. Əmək bölgüsü.
ətraflı

BÖLMƏ

is. 1. “Bölmək”dən f. is 2. Riyaziyyatda: bir sayda neçə dəfə başqa say (ədəd) olduğunu bilmə əməli.
ətraflı

BÖLMƏK

f. 1. Bir şeyi parçalara, hissələrə, paylara ayırmaq.
ətraflı

BÖLÜCÜ

is. Hissələrə bölən, ayıran; təqsim edən.

BÖLÜK

is. 1. Piyada və bəzi xüsusi qoşun hissələrində batalyon tərkibinə daxil olan əsgəri hissə; rota.
ətraflı

BÖLÜM

is. 1. Bölmə işi. 2. Parça; bölünmüş hissə; pay, hissə.
ətraflı

BÖLÜNƏN

f.sif. 1. Parçalanan, hissələrə ayrılan. 2.
ətraflı

BÖLÜNMƏ

“Bölünmək”dən f.is.

BÖLÜNMƏK

f. 1. Parçalanmaq, xırdalanmaq, hissələrə ayrılmaq.
ətraflı