Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti / BƏ

Cəmi – 45193, məqalələr «BƏ» – 519