Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «BU» – 322
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
BA BE BI BL BO BR BU
 

BU

iş. əvəz. 1. Zaman və ya məkan daxilində bilavasitə göz qabağında olan şeyi göstərir, həm də ismə konkretlik verir (o müqabili).
ətraflı

BÚBLİK

[rus.] Halqa şəklində qoğal.

BUCAQ

is. 1. Bir şeyin iki daxili tərəfinin birləşdiyi yer; künc, guşə.
ətraflı

BUCAQLI

sif. Bucağı olan.

BUCAQÖLÇƏN

is. xüs. Bucaqları ölçmək üçün cihaz.

BUCUĞAZ

əvəz. “Bu”dan oxş. [Qadın:] Bax, bircə bucuğaz mənim yanımdadır. M.Hüseyn.

BUCURQAD

is. xüs. Qaldırıcı qurğuların təpəsində və ya intiqal mexanizmlərində: üzərində ip, qayış və s.
ətraflı

BUD

is. anat. Qıçın çanaq sümüyü ilə dizə qədər olan hissəsi.
ətraflı

BUDAQ

is. 1. Ağac və kolların gövdələrindən ayrılan hər bir qol; şaxə.
ətraflı

BUDAQCIQ

is. Kiçik budaq. Təzəcə boy atan ağacın budaqcıqları hələ yaşıl rənglərini itirməmişdi.

BUDAQÇI

bax budayıcı.

BUDAQLANMA

“Budaqlanmaq”dan f.is.

BUDAQLANMAQ

f. 1. Budaqlara ayrılmaq, şaxələrə ayrılmaq.
ətraflı

BUDAQLI

sif. Budağı olan. Budaqlı ağac. – Sınıq budaqlı ağaclar qurumağa başlamışdı. Ə.Məmmədxanlı.

BUDAQSIZ

sif. Budağı olmayan, budaqları kəsilmiş (qırılıb tökülmüş).

BUDAL

sif. məh. Qoçaq, igid.

BUDALA

sif. məh. Dəlixasiyyət, ağıldanyüngül.

BUDALAMAQ

f. bax budamaq.

BUDAMA

1. “Budamaq”dan f.is. Budama bitkilərin boy atmasına güclü təsir edir.
ətraflı

BUDAMAQ

f. 1. Ağacın, kolun quru və ya artıq budaqlarını kəsmək, ya qısaltmaq.
ətraflı