Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «CÜ» – 77
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
CA CE CI CO CU
 

CÜBBƏ

is. [ər.] Keçmişdə: üstdən geyilən uzun ətəkli, enli, düyməsiz geyim.
ətraflı

CÜBBƏLİ

sif. Cübbə geymiş. Bir çılpağı min cübbəli soya bilməz.
ətraflı

CÜLLÜT

is. zool. Uzundimdikli, nazikayaqlı, tükü naxışlı köçəri quş.
ətraflı

CÜLUS

is. [ər.] Hökmdarın taxta çıxması. Şah Abbasın cülusundan altı il keçib, yeddinci il başlanmışdı ki, aşağıda zikr olunan qəziyyə vaqe oldu.
ətraflı

CÜMƏ

is. [ər.] Həftənin beşinci günü; cümə axşamından sonra gələn gün.
ətraflı

CÜMƏXATAN

is. Sandıq, yorğan-döşək, və s. qoymaq üçün evin iç divarında düzəldilən oyuq, boş yer.
ətraflı

CÜMHURİYYƏT

[ər.] b a x respublika. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti.
ətraflı

CÜMHURİYYƏTÇİ

bax respublikaçı.

CÜMLƏ

is. 1. dilç. Bitmiş bir fikri ifadə edən söz birləşməsi və ya söz.
ətraflı

CÜMLƏQAYĞI

sif. və is. Hamının dərdini çəkən, hamıya qayğı göstərən, canyandıran, qayğıkeş. Cümləqayğı adam.

CÜMLƏQAYĞILIQ

is. Hamının dərdinə qalma, hamının qayğısını çəkmə.
ətraflı

CÜMLƏPƏRDAZ

is. [ər. cümlə və fars. ...pərdaz] Danışığında və yazısında qəliz, təmtəraqlı cümlələr, ibarələr işlətməyi sevən adam.

CÜMLƏPƏRDAZLIQ

is. Qəliz və təmtəraqlı cümlələr, ibarələr işlətməyi sevmə.
ətraflı

CÜMLƏSİ

bax cümlətani. Tutub cümləsini, çatın qol-qola. H.K.Sanılı.

CÜMLƏTANİ

zərf [ər.] Hamılıqla, hamısı bir yerdə, yekunu.
ətraflı

CÜNB

is. [ər.] köhn. Yan, yan tərəf, nəzd. 1879-cu ildə .
ətraflı

CÜNG

is. [fars.] Şairlərin seçmə əsərləri, yaxud beytlərin əlyazma toplusu. Fars dilində yazılmış cüng.

CÜR

is. [bəzən “cürə” şəklində də işlənir] 1.
ətraflı

CÜRBƏCÜR

sif. Müxtəlif. Cürbəcür kitablar almaq. Cürbəcür tamaşalara baxmaq.
ətraflı

CÜRBƏCÜRLÜK

is. Cürbəcür olma, müxtəliflik, başqa-başqalıq.