Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «CE» – 18
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
CA CE CI CO CU
 

CE

“C” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı.

CECƏ

is. 1. Bəzi yağlı bitkilərin yağını sıxıb çıxardıqdan sonra qalan toxumu, qalıqları.
ətraflı

CECƏDOĞRAYAN

is. xüs. Cecə doğrayan alət, maşın. // Sif.
ətraflı

CECİM

is. Arasına yorğan-döşək və s. yığmaq, döşəməyə salmaq, ya da xalça kimi divardan asmaq üçün müxtəlif rəngli iplərdən toxunan zolaqlı, yaxud naxışlı döşənəcək.
ətraflı

CEHİZ

is. Ərə gedərkən ata evindən qıza verilən əşyalardan ibarət hədiyyə.
ətraflı

CEHİZLİ

sif. Cehizi olan, özü ilə cehiz aparan (gətirən). Cehizli gəlin.

CEHİZLİK

is. Cehiz kimi ayrılmış, cehiz olaraq verilmiş.
ətraflı

CEHİZSİZ

sif. Cehizi olmayan. Cehizsiz gəlin. Toy cehizsiz, gəlin yengəsiz olmaz.
ətraflı

CEM

is. [ing. jam – mürəbbə] Meyvə və giləmeyvədən hazırlanan qatı mürəbbə.
ətraflı

CEMPER

is. [ing.] Yaxalıqsız toxunma kofta, fufayka. Qırmızı cemper.

CENTLMEN

is. [ing.] 1. Aristokrat cəmiyyətinin qayda-qanunlarına və əxlaq normalarına ciddi riayət edən adam.
ətraflı

CEYRAN

is. Antilop cinsindən irigözlü, incəayaqlı, sürətlə qaçan zərif heyvan.
ətraflı

CEYRANBAXIŞLI

bax ceyrangöz(lü). Ceyranbaxışlı dilbər, durnagözlü nazənin; Ömründə görməmişdir nə göz yaşı, nə ənin. N.Rəfibəyli.

CEYRANBASAN

sif. İti qaçan. Ceyranbasan at. – Bu ayqır Beyrəkin ceyranbasan boz atı idi. M.Rzaquluzadə.

CEYRANGÖZ(LÜ)

sif. İri, qəşəng gözləri olan. Göllərində ördəkləri üzərlər; Çöllərində maralları gəzərlər; Güllərindən gəlinlər tac bəzərlər; Ceyrangözlü qızları var ölkəmin.
ətraflı

CEYRANI

is. mus. Azərbaycan xalq oyun havalarından birinin adı.
ətraflı

CEYRANKEÇMƏZ

sif. Çox dar, keçilməsi çətin. Ceyrankeçməz yol.

CEYRANOTU

is. bot. Bəzi növlərinin üstü xovlu tükcüklərlə örtülü uzun qılçıqlı ot – bitki.