Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti / CO

Cəmi – 45193, məqalələr «CO» – 30