Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «CO» – 30
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
CA CE CI CO CU
 

COD

sif. dan. Qaba, kobud, sərt, qalın. Sən məni bazarda çustumla; Cod parçadan kostyumla görmüşdün.
ətraflı

CODLANMA

“Codlanmaq”dan f.is.

CODLANMAQ

bax codlaşmaq.

CODLAŞMA

“Codlaşmaq”dan f.is.

CODLAŞMAQ

f. Cod olmaq, zərifliyini, incəliyini itirmək; kobudlaşmaq, qabalaşmaq, sərtləşmək.
ətraflı

CODLUQ

is. Cod şeyin halı, keyfiyyəti. Dərinin codluğu.
ətraflı

CODYUNLU

sif. Yunu cod, qaba olan. Codyunlu qoyun.

COĞRAFİ

sif. Coğrafiyaya aid, coğrafiya ilə bağlı.
ətraflı

COĞRAFİYA

[yun. gegraphia – Yerin təsviri] Təbii və istehsal ərazi komplekslərini tədqiq edən təbiyyat və ictimai elm sahəsi.
ətraflı

COĞRAFİYAÇI

b a x coğrafiyaşünas. Coğrafiyaçıların konfransı.

COĞRAFİYAŞÜNAS

[yun. coğrafiya və fars. ...şünas] Coğrafiya alimi, coğrafiya mütəxəssisi. Coğrafiyaşünas professor.

COĞRAFİYAŞÜNASLIQ

is. Coğrafiya tarixi və nəzəriyyəsindən bəhs edən elmlərin məcmusu.

COMƏRD

is. Mərd, alicənab. Comərd igid heç qaçarmı meydandan; Qılınc çəkib hayıf alar düşməndən.
ətraflı

COMƏRDCƏSİNƏ

zərf Comərd adama yaraşan bir tərzdə; alicənabcasına, mərdcəsinə. Comərdcəsinə özünü qabağa verdi.

COMƏRDLƏŞMƏ

“Comərdləşmək”dən f.is.

COMƏRDLƏŞMƏK

f. Özünü igid, mərd kimi aparmaq, kişiləşmək, əliaçıqlıq, səxavət göstərmək.

COMƏRDLİK

is. Mərdlik, nəciblik, alicənablıq. [Kərim baba:] Özümü itirdim.
ətraflı

CORAB

is. Yun, iplik və ya süni sapdan toxunan uzun və ya qısa boğazlı ayaq geyimi.
ətraflı

CORABBAĞI

is. Corabı ayaqda saxlamaq üçün rezin, bağ və s.

CORABLI

sif. Corab geymiş, ayağında corabı olan.