Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «Dİ» – 629
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
DA DE DI DO DR DU DV DY
 

əd. 1. Təkid, əmr, ya xahiş bildirir. Di, yaz! Di, tez ol! Di, gəl çıx! – Di, yumma gözlərini, qoy görüm doyunca barı.
ətraflı

DİABÉT

[yun.] tib. Çoxlu sidik ifrazı şəklində təzahür edən bir sıra xəstəliklərin adı.
ətraflı

DİABETLİ

sif. və is. tib. Şəkər xəstəliyi olan (adam).

DİAFRÁQMA

[yun.] 1. anat. Döş boşluğu ilə qarın boşluğu arasında olan pərdə.
ətraflı

DİAFRAQMALI

sif. xüs. Diafraqması olan.

DİAKRİTİ́K

sif. [yun.] dilç. Hərflərin üstündə və ya altında qoyulan.
ətraflı

DİAQNÓST

[yun.] tib. Diaqnozu düzgün təyin edən həkim (b a x diaqnoz). O həkim yaxşı diaqnostdur.

DİAQNOSTİ́K

sif. [yun.] tib. Diaqnoza, diaqnostikaya aid olan, xəstəliyin xüsusiyyətini bildirən.
ətraflı

DİAQNÓSTİKA

[yun.] Tibbin, xəstəliklərin əlamətlərindən, diaqnoz qoyma üsul və prinsiplərindən bəhs edən şöbəsi.
ətraflı

DİÁQNOZ

[yun.] tib. Xəstəni hərtərəfli müayinə nəticəsində onun xəstəliyinin müəyyən edilməsi.
ətraflı

DİAQONÁL

[lat. əsli yun.] 1. riyaz. Çoxbucaqlının və ya çoxüzlünün yanaşı olmayan təpələrini birləşdirən düz xətt.
ətraflı

DİAQRÁM

[yun.] Müxtəlif kəmiyyətlər arasındakı nisbəti göstərən qrafik təsvir; cədvəl.
ətraflı

DİALÉKT

[yun.] dilç. 1. Yerli şivə, ləhcə. Məhəlli dialekt.
ətraflı

DİALEKTÁL

sif. [yun.] dilç. Dialektə aid olan, dialekt mahiyyətində olan.
ətraflı

DİALÉKTİK

is. [yun.] fəls. Dialektik fəlsəfə tərəfdarı, dialektik üsul tətbiq edən (metafizik əksi).

DİALEKTİ́K

sif. [yun.] fəls. Dialektikaya aid olan, dialektika qanunlarına əsaslanan, metafizikaya zidd olan.
ətraflı

DİALÉKTİKA

[yun.] 1. fəls. Təbiət, cəmiyyət və təfəkkürün hərəkət, dəyişmə, təzələnmə və inkişafının ümumi qanunlarından bəhs edən elm.
ətraflı

DİALEKTİ́ZM

[yun.] dilç. Dialektdən ədəbi dilə keçmiş məhəlli söz və ya ifadə.
ətraflı

DİALEKTOLÓGİYA

[yun. dialekt və logos – elm, anlayış] dilç.
ətraflı

DİALEKTOLOJİ́

sif. [yun.] dilç. Dialektologiyaya aid olan.
ətraflı