Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «DƏ» – 770
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
DA DE DI DO DR DU DV DY
 

bax da1. Məhkəmə sədri üçün məsələ aydın idi.
ətraflı

DƏB

is. [ər.] Xalq arasında yayılmış adət, ənənə.
ətraflı

DƏBBƏ₁

is. [ər.] Bir şey haqqında əldə edilmiş saziş və razılığı pozmaq üçün bəhanə, öz vədindən və sözündən səbəb olmadan imtina etmə.
ətraflı

DƏBBƏ₂

is. köhn. Ağacdan, sümükdən və s.-dən qayrılmış qab.
ətraflı

DƏBBƏÇİ

is. Özü razı olduğu və haqqında sazişə gəldiyi şeydən imtina edən, sözündən qaçan adam; cığal.

DƏBBƏÇİLİK

is. Dəbbəçi adamın xasiyyəti.

DƏBBƏKAR

[ər. dəbbə və fars. ...kar] bax dəbbəçi.

DƏBBƏLƏMƏ

“Dəbbələmək”dən f.is.

DƏBBƏLƏMƏK

f. Razı olduğu və haqqında sazişə gəldiyi şeydən imtina etmək, sözündən dönmək, qaçmaq.
ətraflı

DƏBDƏBƏ

is. [ər.] Təmtəraq, təntənə, cah-calal, büsat.
ətraflı

DƏBDƏBƏLİ

sif. 1. Təntənəli, əzəmətli. Yurdumun dəbdəbəli, dalğalı bir bayrağı var.
ətraflı

DƏBƏ

is. tib. Qasıq yırtıqlığı xəstəliyi; qrıja. // Bu cür xəstəliyi olan adam.

DƏBƏRDİLMƏ

“Dəbərdilmək”dən f.is.

DƏBƏRDİLMƏK

məch. Yerindən tərpədilmək.

DƏBƏRƏGÖZ

sif. Gözü qabağa çıxıq olan. Dəbərəgöz adam.
ətraflı

DƏBƏRİLMƏ

“Dəbərilmək”dən f.is.

DƏBƏRİLMƏK

bax dəbərdilmək. Heç bir şey yerindən dəbərilməyəcəkdir. M.S.Ordubadi.

DƏBƏRİŞMƏ

“Dəbərişmək”dən f.is.

DƏBƏRİŞMƏK

f. 1. Tərpəşmək, tərpəşməyə başlamaq (çoxları haqqında).
ətraflı

DƏBƏRMƏ

“Dəbərmək”dən f.is.