Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «F» – 631
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
FA FE FI FL FO FR FU
 

F

azərbaycan əlifbasının səkkizinci hərfi. bax fe.

FA

[ital.] Musiqi qammasının “do”dan başlayan dördüncü səsi; bu səsi ifadə edən no

FABRİ́K

[lat. fabrica – emalatxana] Xammaldan maşınla müxtəlif məmulat hazırlanan sənaye müəssisəsi.
ətraflı

FABRİKÁNT

[lat.] Fabrik sahibi olan fabrikçi.

FABRİKÇİ

b a x fabrikant [Mirağa:] Mülkədar, fabrikçi və tacir zəhmət çəkmir. Mir Cəlal.

FABRİK-MƏTBƏX

[lat. fabrica və ər. mətbəx] Mexaniki üsulla çoxlu yemək hazırlanan iri ictimai iaşə müəssisəsi.
ətraflı

FÁBULA

[lat. fabula – təmsil, nağıl] 1. ədəb. Bədii əsərin qısa məzmunu, hadisələrin ardıcıl ifadəsi.
ətraflı

FACİƏ

is. [ər.] 1. Dəhşətli, ağır nəticəli hadisə, fəlakət, müsibət, bədbəxtlik.
ətraflı

FACİƏLİ

sif. Faciə ilə dolu; müsibətli, faciəyə səbəb olan, faciə ilə nəticələnən; dəhşətli, fəci.
ətraflı

FAĞIR

is. və sif. [ər.] 1. Aciz, yazıq, məzlum; dinc, sakit.
ətraflı

FAĞIRLAŞMA

“Fağırlaşmaq”dan f.is.

FAĞIRLAŞMAQ

f. Acizləşmək, aciz olmaq, yazıqlaşmaq, əvvəlki ötkəmliyini, təşəxxüsünü itirmək, sakitləşmək.
ətraflı

FAĞIRLIQ

is. 1. Acizlik, yazıqlıq, məzlumluq. 2. Yoxsulluq, kasıblıq.

FAĞIR-FÜQƏRA

top. [ər.] Cəmiyyətin aşağı, yoxsul təbəqələri, varı olmayanlar, kasıblar, yoxsullar.
ətraflı

FAHİŞƏ

is. [ər.] Özünü pula satan, fahişəliklə məşğul olan qadın.
ətraflı

FAHİŞƏXANA

is. [ər. fahişə və fars. ...xanə] Fahişələrin yaşadıqları və gələnləri qəbul etdikləri ev, mənzil.

FAHİŞƏLİK

is. Qadınların özlərini pula satması. [Qətibə qəlbində Səba xanıma acıqlanaraq:] .
ətraflı

FAXİR

sif. [ər.] köhn. 1. Fəxr edən, öyünən, lovğalanan.
ətraflı

FAİL

sif. [ər.] köhn. 1. İşləyən, edən. 2. Təsir edən.
ətraflı

FAİZ

is. [ər.] 1. Hər hansı ədədin tam (vahid) kimi götürülən yüzdə biri (% işarəsi ilə göstərilir).
ətraflı